IMOVINSKO - PRAVNI ODNOSI

IMOVINSKO -

PRAVNI ODNOSI

Suradnjom naših stručnjaka na polju geodezije, arhitekture i prava osigurati ćemo Vam potrebne dokumente za Vašu pravno uređenu nekretninu…)

U imovinsko pravnom smislu, tek će uređena nekretnina omogučiti ostvarivanje pravnih poslova vezanih uz tu nekretninu. Suradnjom stručnjaka na polju geodezije, arhitekture, prava te drugih stručnjaka za Vas će biti obavljeni svi potrebni inženjerski radovi te zastupanje pred državnim tijelima kako biste dobili “čiste papire” za vašu nekretninu.

Na taj način biti će Vam olakšana kupnja ili prodaja nekretnine, pitanje budućeg nasljeđivanja takve nekretnine, moći ćete krenuti u gradnju kuće, zgrade ili potrebne infrastrukture. Ukoliko će Vam biti potrebno, moći ćete zatražiti kredit zasnivanjem hipoteke na tako pravno uređenoj nekretnini.

Sve naše usluge pokrivaju vrhunski stručnjaci

+385 95 513 5620

Pogledajte sve naše usluge

Oglasite tamo gdje Vaša nekretnina vrijedi više

Besplatno oglašavajte na Charta portalu za nekretnine. Najam, kupovina ili prodaja zemljišta, kuće, stana ili neke druge nekretnine zahtjevan je poduhvat, ne samo zato što predstavlja jedan od većih financijskih poslova koje ćete sklopiti. Uz besplatne oglase nudimo Vam asistenciju za olakšano snalaženje kroz postupak prometa nekretninama. Timovi kvalficiranih stručnjaka spremni su da Vas educiraju i riješe svaku dilemu ili prepreku. Započnite prvi korak s Charta portalom.